top of page

Konstnären och curatorn Eline Kersten (Nederländerna) visar sin film UR om Europas sista urskog. Online 26 januari 19.00.

26 jan. 2022

Elines film UR handlar om kampen mellan de som vill exploatera och de som vill bevara den sista urskogen i Europa. I filmen kommer båda parter till tals. Men den starkaste rösten är skogens egen, fångad i ett lyhört porträtt av en hotad naturmiljö.


https://elinekersten.nl/selected-works/ur

bottom of page