top of page

Workshop med designprofessorn Henriette Koblanck och arkeologen Ludvig Papmehl-Dufay. En storgård från folkvandringstiden undersöks av Linnéuniversitetet i Gamla Skogsby på Öland. Hur kan denna spektakulära plats lyftas fram publikt?

Öland, Resmo, Gyngegården. Workshop med Henriette Koblanck, professor i design och föredrag av arkeologen Ludwig Paphmehl-Dufay.

bottom of page